Falck

Autoservice Evje har overtatt Falck Redningstjeneste i området rundt Evje. For assistanse eller innmelding kontakt oss på: 90199999 eller Falck hovedkontor: 02222